MARKA “DALCROZE” – LIST Z GENEWY

Najnowsze wpisy i komentarze
Wtorek, Wrzesień 18, 2018, 03:17 | Brak komentarzy »

FB – dyskusja na temat Marki Dalcroze post.

https://www.facebook.com/stoprytm/


MARKA “DALCROZE” – LIST Z GENEWY
14 maja 2018 Ewa Jakubowska

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z METODY
EMILA JAQUES-DALCROZE’A
 
Silvia de Bianco, dyrektor Instytutu Jaques-Dalcroze`a w Genewie skierowała do nauczycieli Rytmiki list, dotyczący ochrony  „marki” Jaques-Dalcroze (Dalcroze). 
Używa w nim  określenia marque (można je też rozumieć jako znak jakościowy),  ma ona na myśli jednak  przede wszystkim Metodę Jaques-Dalcrozeʼa. 
Wspomina  w swoim liście, iż problem ochrony marki /= Metody/, był już wcześniej poruszany,  podczas spotkania rytmiczek, w lipcu 2015 roku i dotyczył określenia warunków, jakie należy spełnić, aby móc stosować Metodę oraz posługiwać się nazwiskiem jego twórcy. 
Instytut  rozpoczął  działania w tym zakresie, we współpracy z prawnikiem,  zmierzające do ochrony „znaku jakościowego Jaques- Dalcroze”  (czy też Dalcroze), w niektórych krajach.
Dokument, który  funkcjonował do tej pory –zawierający warunki umożliwiające posługiwanie się Metodą – określał zasady, według jakich można było postępować do chwili obecnej. Z uwagi na to, co się dzieje w praktyce i jak wypaczana jest Metoda, istnieje konieczność  ich zaktualizowania – ponownego sformułowania –  stąd nowa wersja dokumentu. 
Zostały w nim omówione  różne praktyki i procedury, służące temu aby stwarzać jak najlepsze warunki, nie tylko dla samego stosowania Metody, w codziennej pracy nauczycieli, uprawnionych do posługiwania się nią,  a więc posiadających odpowiedni dyplom studiów wyższych, lecz także do ich ochrony, jako specjalistów w tej dziedzinie nauczania.
Dokument został sporządzony 31 stycznia 2018  i podpisali go: przewodniczący Rady Fundacji  Jaques-Dalcrozeʼa, przy Instytucie jego imienia, Eric Jaques-Dalcroze oraz Dyrektorka Instytutu Silvia Del Bianco. 
Prezentując go, w załączniku do listu,  (zostanie także umieszczony na stronie IJD),  Silvia wyraża nadzieję, iż respektowane będą  fundamentalne założenia Metody, a także czynione starania o wysoki poziom prowadzonych zajęć.
Już na pierwszy rzut oka, jak twierdzi Silvia, można  odnieść wrażenie, iż nowy dokument jest w swych założeniach bardzo rygorystyczny. Zdaniem Magdaleny Bogdan  (która wstępnie go przestudiowała i podjęła się jego tłumaczenia) rzeczywiście tak to może wyglądać. Magdalena wcale się temu nie dziwi, ponieważ po opublikowaniu przez Jaques-Dalcrozeʼa I tomu Gimnastyki Rytmicznej zaczęto prowadzić zajęcia, praktycznie głównie w oparciu o podręcznik (można rzec w oparciu o teorię). Po zwizytowaniu tych zajęć Jaques-Dalcroze tak bardzo się „zdenerwował” , że zażądał wycofania podręcznika. Drugi tom już nie powstał. Dopiero później, dzięki współpracy z Niną Gorter,  opracowane i  opublikowane zostały dwa tomy Rytmiki.
Emil Jaques-Dalcroze uważał, i słusznie, że:
Prowadzenie tak specyficznych zajęć jak Gimnastyka Rytmiczna (Rytmika) wyłącznie w oparciu o podręcznik, czyli bez udziału w kursie przygotowującym do stosowania Metody zgodnie z jej założeniami, jest jednym wielkim nieporozumieniem.
Do tej pory, pedagodzy posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, dający im uprawnienia  do stosowania Metody EJD, byli jednocześnie tymi, którzy reprezentują markę /= Metodę/ i mieli swobodę w jej stosowaniu,  a także prowadzenia zajęć (warsztatów, kursów, wydawania certyfikatów, dyplomów, et cet.).
Zdaniem Silvii, obserwacja zajęć prowadzonych w wielu krajach ujawniła, iż  Metoda Jaques- a, stosowana na tych zajęciach,  jest wypaczana. Dlatego też stało się koniecznością określenie warunków, które pozwolą nie dopuścić do takich sytuacji  i chronić pedagogiczną spuściznę Jaques – Dalcrozeʼa przed takimi praktykami. 
Zdaniem szefowej IJD w Genewie, ogromna jest liczba przypadków,  pokazujących jak prowadzone są  zajęcia, kursy według Metody EJD,  które służą nie tylko czerpaniu korzyści finansowych (Silvia używa nawet określenia escroquerie, co oznacza oszustwo,  wyłudzanie pieniędzy). Największym zarzutem w odniesieniu do tych zajęć jest, stwierdzony fakt wypaczania Metody, oszukiwania ich uczestników jak i prawnych spadkobierców spuścizny Jaques-Dalcroze’a, których reprezentuje Instytut.
 Dziękujemy serdecznie Pani Magdalenie Bogdan za pomoc w opracowaniu relacji na temat działań podjętych w Instytucie Emila Jaques-Dalcroze’a na rzecz ochrony praw związanych z upowszechnianiem tej metody na świecie. List od Sylwii del Bianco, został skierowany  na adres prof. Barbary Bernackiej, Prezes SPIMR. Za jej zgodą udostępniamy treść w wolnym przekładzie.
_____
KOMENTARZ SPIMR
Fatalna opinia o zajęciach powstała, jak wynika z listu, w oparciu o oglądane, /jak sądzimy w przekazach medialnych – internecie – różne pokazy zajęć; m.in. Sylwia del Bianco, pisze „za pośrednictwem środków technologicznych”, więc zdecydowanie  o to chodzi. Między nami mówiąc, same dobrze wiemy jaka jest rzeczywistość i co może mieć na myśli…
Instytut oczekuje, że pedagodzy pracujący wg Metody (stosujący Metodę EJD) w swojej pracy zapoznają się z  tym dokumentem, podpiszą zobowiązanie do przestrzegania wszystkich jego warunków i odeślą do Instytutu pocztą lub wyślą scan z podpisem. 
Mogą też kierować na jej adres uwagi i zapytania. Adresy podajemy na końcu artykułu.
Bardzo poważnie brzmi stwierdzenie, że pracownicy genewskiego Instytutu EJD „wzięli się do pracy z prawnikami’. Bo i sprawa jest bardzo poważna, nieuregulowana od wielu lat… Nie sądzimy jednak, że jest to groźba. Można się zarazem spodziewać, że w przypadku stwierdzenia naruszeń, wypaczeń et cet. autorzy dokumentu będą dążyć do usankcjonowania konsekwencji.
Ponieważ dokument wymaga precyzyjnego przestudiowania, na dziś, na stronie SPIMR, umieszczamy  wersje oryginalne (angielską i francuską) załączników dołączonych do listu Sylwii del Bianco, skierowanego do prof. Barbary Bernackiej.
Załączniki:
Conditions Eng_2018_signé
Conditions FR_2018_signé
dalcrozeidentity_engfre-1-ENG_FR
 LIST-1_SYLWII_DEL_BIANCO_MARKA_DALCROZE-20180508
LIST-2-SILVIA-DE-BIANCO-20180517
Wersje list profesorów i placówek uprawnionych do posługiwania się marką Emil Jaques-Dalcroze  – najnowsze wersje /20180517/.
LISTE_ professeurs_DS_2018-popr
Titres_reconnus_application_principes_dalcroziens_2018-popr
Liste_titres_enseignement_Rythmique_JD-2018-popr
 
Silvia Del Bianco – KONTAKT
directrice
institut jaques-dalcroze
rue de la Terrassičre 44
c.p. 6129, 1211 Genčve 6
T +41 22 718 37 75
www.dalcroze.ch
silvia.delbianco@dalcroze.ch
Copyright ©2018 SPiMR, All Rights Reserved.