KALENDARIUM Emile Jaques-Dalcroze i jego Metoda Rytmiki

Najnowsze wpisy i komentarze
Wtorek, Wrzesień 18, 2018, 03:17 | Brak komentarzy »

FB – dyskusja na temat Marki Dalcroze post.

https://www.facebook.com/stoprytm/


KALENDARIUM
Emile Jaques-Dalcroze i jego Metoda Rytmiki
 
Kalendarium zostało opracowane przede wszystkim w oparciu o wydaną w 100-lecie urodzin Jaques-Dalcrozeʼa publikację: Emile Jaques-Dalcroze lʼ homme, le compositeur el le créateur de la rythmique (Ed. de la Boconnière, Neuchâtel, 1965) oraz 2 prace: Jean-Claude Mayor Rythme et Joie avec Emile Jaques-Dalcroze (Ed. Ketty and Alexandre, 1991) i pracę zbiorową Le rythme, une révolution, Emile Jaques-Dalcroze â Hellerau (Ed. Slatkine, Genève, 2015). Obejmuje najważniejsze wydarzenia związane z powstaniem i rozwojem Metody Rytmiki,  jej upowszechnianiem w Europie i na świecie.
W przygotowaniu są dalsze opracowania – Dzieje Metody Rytmiki w Polsce oraz Wykaz  instytutów i organizacji Emila Jaques-Dalcrozeʼa na świecie. które sukcesywnie również będą zamieszczane na stronie SPIMR.

Magdalena Bogdan
 
 
Copyright ©2018 SPiMR, All Rights Reserved.