Czym jest rytmika ?

Najnowsze wpisy i komentarze
Wtorek, Wrzesień 18, 2018, 03:17 | Brak komentarzy »

FB – dyskusja na temat Marki Dalcroze post.

https://www.facebook.com/stoprytm/


CZYM JEST RYTMIKA?
30 września 2017

Czym jest rytmika?
 
„Rytmika – to  (…) dziedzina nieograniczona limitem…(…)
… jest doświadczaniem muzyki ciałem,
staje się widzialna, kiedy się słucha…
 
Rytmika – to także pozwolić ciału śpiewać w przestrzeni:
w przód, w tył, w górę, w dół, w miejscu, na wspak, na ziemi…
 
Rytmika to także wyrażanie formy… całym ciałem,
solo albo z innymi, to również tworzenie choreografii.
 
Rytmika to wyrażanie swoich emocji…
strachu, radości, gniewu, czułości, smutku…
 
Rytmika to współuczestniczenie…
podanie ręki,
śpiewanie w chórze,
to bycie w harmonii z innymi.
 
Rytmika to szukanie przyszłości..
Rytmika jest radością…
Rytmika to poszukiwanie, by zamienić się…
w ogień, zwierzę, fachowca, osobistość…
 
Rytmika to nawiązywanie kontaktów…
akceptowanie innych, wspólne świętowanie.
 
Rytmika to udanie się w drogę odkrywania świata…
ucząc się tańców folklorystycznych,
słuchając muzyki innych narodów.
 
Rytmika to spotkanie ze sztuką i pięknem,
doświadczanie zmysłami,
stawanie się wrażliwym.
 
Rytmika, ona jest przeróżna…
to także relaksacje, poznawanie swego ciała,
wykonywanie muzyki,
eksplorowanie czasu…
 
Przyjdź do naszej rytmiki !”
 
(ze wstępu do Viens dans ma rytmique
I. Fauchez, R. Gianada, A-M. Godillot, G. Weber, Genewa 1992)
Tłum. Barbara Gruberne-Bernacka
 
FILM Z PANELU DYSKUSYJNEGO MWR-II 2017
 
 

Copyright ©2018 SPiMR, All Rights Reserved.