Nasze stowarzyszenie

Najnowsze wpisy i komentarze
Wtorek, Wrzesień 18, 2018, 03:17 | Brak komentarzy »

FB – dyskusja na temat Marki Dalcroze post.

https://www.facebook.com/stoprytm/


MARKET SPIMR, Nasi autorzy, Nasze Stowarzyszenie
 
Huszcza Anna Maria
 
Kompozytorka, aranżerka, rytmiczka. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopinach w specjalnościach: rytmika, kompozycja i multimedia (klasa prof. M. Błażewicza). Obecnie doktorantka macierzystej uczelni w klasie kompozycji prof. L. Zielińskiej.
Jej utwory wykonywane były w Polsce, Niemczech, Japonii, Czechach, Słowenii, Belgii, Szwecji i na Litwie. Jest laureatką konkursów kompozytorskich, m.in. „Call for sounds” (52.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień), konkursu w ramach III Festiwalu Muzycznego im. H. M. Góreckiego „Mikołajowe granie”, Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda, międzynarodowego konkursu kompozytorsko-wykonawczego „CAGE1,2,3” czy Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „VOX JUVENTUTIS”.
Ukazały się także wydawnictwa płytowe z jej utworami: „Saxophone Varie” (nagroda Fryderyk 2014, w kategorii Album roku: Muzyka Kameralna) oraz „Folk&Roll” zespołu „Zagan Acoustic”. Aktualnie pracuje nad dwoma następnymi albumami.
Kompozytorka interesuje się głównie muzyką elektroniczną, w której wykorzystuje rodzimy folklor oraz spektaklami muzycznymi dla dzieci. W grudniu 2015 r. odbyła się premiera musicalu „Alicja
w Krainie Czarów” (w Filharmonii Gorzowskiej), do którego napisała muzykę.
Zabawa Muzyczna – “Recepturka Muzyczna” – MARKET SPIMR
MARKET SPIMR, Nasi autorzy, Nasze Stowarzyszenie
 
Jakubowska Ewa
 
Muzykolog, pedagog muzyki wielu specjalności /absolwentka podyplomowego Studium Pedagogiki AM (Teoria Muzyki)/. Pracowała jako animator imprez muzycznych, dziennikarz, pedagog muzyki i wykładowca w kraju i za granicą (Niemcy, Szwajcarii, Holandia, Korea Południowa). Prowadziła kursy dla nauczycieli (m.in dla CEA, CENSA, SPIMR, EGUROLA STUDIO, KLANZA, WOAK, SAMICK MUSIC SCHOOL CO SEUL, MUSIKSEMINARHUSAR Luzern, HAGESCHOOL Haarlem). Jest autorem ponad kilku setek piosenek i zabaw muzycznych publikowanych w podręcznikach, zbiorach, na płytach CD (Edukacja Polska, MacEdukacja, AMM, Żak, Yuka, PWN, WSiP, Edukacja Polska, MAW, Aida, Omnia i in.).  Publikuje także w specjalistycznych portalach internetowych MEN, ORE, NINA. Jedną z ostatnich  jej publikacji tego typu są “Fraszki na fortepian”. Ponadto od kilku lat administruje i redaguje witryny internetowe. Prowadzi autorskie strony z piosenkami – Ewa Jakubowska STUDIO w witrynie Soundcloud, na YT i FB.

Ignatowicz-Glińska Anna
 
Kompozytor, wykładowca czytania partytur, instrumentacji i propedeutyki kompozycji na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, nauczyciel improwizacji fortepianowej na Wydziale Rytmiki Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Warszawie, absolwentka Wydziału Rytmiki w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia (obecnie ZPSM) im. F. Chopina w Warszawie; w przeszłości: instruktor rytmiki w licznych przedszkolach warszawskich, w Prywatnej Szkole Muzycznej Bartłomieja Budzyńskiego w Józefowie oraz w Prywatnej Szkole Muzycznej AMA w Warszawie, ostatnio: w Szkole Podstawowej Nr 143 im. S. Starzyńskiego w Warszawie.  Aktualnie Prodziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca (kadencja 2016-2020) w UMFC w Warszawie.
 
 
Anna Ignatowicz-Glińska “Fort U”

Gronau Alicja
 
Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (teoria muzyki, kompozycja), obecnie dr hab. tej uczelni. Czynny uczestnik Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki (1974-86). Współpracownik prof. Barbary Turskiej (pedagog rytmiki z 40-letnim stażem) i Szabolsca Esztenyiego (improwizacja fortepianowa). Wieloletni współpracownik Sekcji Rytmiki AMFC/UMFC, pedagog Wydziału I, członek Katedry Kompozycji. Kierownik Pracowni Muzyki Polskiej XX i XXI wieku, Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki i Podyplomowych Studiów Kompozycji oraz Studiów Doktorskich UMFC. Współautorka filmu Wybrane problemy rytmiki dalcrozowskiej w ujęciu Barbary Turskiej. Współtwórczyni kursów dla nauczycieli rytmiki i improwizacji fortepianowej propagujących pedagogikę dalcrozowską Barbary Turskiej (Krynica 2008, 2009). Hospitowała zajęcia w Instytucie Dalcroze’a w Genewie na zaproszenie dyrekcji Instytutu.
 

Lis Agnieszka
 
Pisarka, felietonistka, nauczyciel muzyki. Z wykształcenia pianistka i dziennikarka.
Wydała trzy powieści: „Jutro będzie normalnie”, „Samotność we dwoje” oraz „Pozytywka”. Jest autorką cyklu bajek dla dzieci, które wygrały ogólnopolski konkurs „Na Dobrą Powieść”. Systematycznie czyta te bajki dzieciom w zaprzyjaźnionym przedszkolu. Jest laureatką konkursu literackiego na najlepsze kobiece opowiadanie erotyczne. Nagrodzone opowiadanie „Płomień cedru” zostało wydane z antologii „Rozkoszne”. Napisała także zbeletryzowaną historię muzyki dla dzieci. Jej teksty ukazały się w kilku antologiach wydanych przez Stowarzyszenie Autorów Polskich. Fragment jej powieści został wykorzystany przez autorów poradnika pisarskiego „Po bandzie, czyli jak napisać potencjalny bestseller”.
Przez blisko dziesięć lat współpracowała stale z miesięcznikiem muzycznym Hi-Fi i Muzyka. Pisała także dla innych branżowych czasopism muzycznych (STUDIO, KLASYKA). W sumie ukazała się na łamach tych czasopism ponad setka recenzji, artykułów i felietonów jej autorstwa. Współpracuje także z biznesowym kwartalnikiem „MARKETER +”.
Lubi pracę z dziećmi, zarówno zajęcia muzyczne jak i „uczytelniające”. Mieszka pod Warszawą, gdzie próbuje odnaleźć równowagę i harmonię w pędzie życia. W czym znacząco pomaga jej pisanie, nie tylko książek.
Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Tomkowska Joanna
 
Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w specjalności rytmika, a  następnie studium wychowania muzycznego Carla Orffa. Jest dyplomowanym nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie i ekspertem MEN do spraw awansu zawodowego.
Od 1999 roku prowadzi autorskie warsztaty metodyczne dla nauczycieli  całej Polski, organizowane m.in. przez Polskie Towarzystwo Carla Orffa, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Centrum Edukacji Artystycznej, ośrodki metodyczne  doskonalące nauczycieli szkół ogólnokształcących. Szkoli również studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,  specjalności “Pedagogika wczesnoszkolna”.
W 2008 r. wydała płytę DVD „Tańczące dźwięki” z układami choreograficznym dla dzieci w wieku 3-10 lat. Jest autorką  zbioru 2, 4 i 8-głosowych kanonów „ Kanony są dobre na wszystko” W latach 2007-2013 wraz z uczniami wydziału rytmiki PSM II stopnia w Olsztynie realizowała projekty choreograficzne , dla Filharmonii   Warmińsko-Mazurskiej.
Jest współtwórczynią “Materiałów pomocniczych dla nauczycieli rytmiki z kształceniem słuchu”, wydanych przez CEA w 2014 oraz scenariuszy zajęć umieszczonych na stronie CEA. W 2015 na zlecenie CEA, napisała (we współpracy z Anną Dramowicz) przykładowe programy nauczania:
– Rytmika z Kształceniem słuchu
– Zespół rytmiki SM I stopnia.
01.09.2015 została powołana na doradcę metodycznego MKiDN.
 
Bogdan Magdalena
Absolwentka  PWSM w Warszawie (Wydział Teorii, Kompozycji i Dyrygentury).
W latach 1973 -1978  pracowała jako asystent naukowy w Katedrze Teorii Muzyki PWSM w Warszawie, a następnie w Instytucie Pedagogiki Muzycznej (w Zakładzie Psychologii) . Równocześnie prowadziła zajęcia z Form muzycznych w PSM II st. im. J. Elsnera.
W latach  1979-1981 przebywała w Paryżu, gdzie zapoznawała się z badaniami  w dziedzinie percepcji i inkulturacji muzycznej.
Od 1981 prowadzi zajęcia z  przedmiotów  ogólnomuzycznych w  PSM II st. im. J. Elsnera  w Warszawie (w latach 1982- 2004 była kierownikiem sekcji). Do roku 1989 kontynuowała współpracę  z IPM.
Od początku lat 80-tych do dziś współpracuje z wydawnictwami, głownie muzycznymi, przy opracowywaniu materiałów nutowych (grafika nutowa i redakcja). Prowadziła też  kursy obsługi programu Finale (edytor tekstu muzycznego) dla nauczycieli szkół muzycznych.
Od 1991 zajmuje się studiowaniem Metody Emila Jaques-Dalcroze`a, tłumaczy jego teksty (dla WSiP), prezentuje jego postać, koncepcję, podręczniki  na sesjach naukowych i kursach. Jest współzałożycielem  Stowarzyszenia Pedagogów i Miłośników Rytmiki.

Kionka Monika
 
urodziła się w 1980 roku, jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach dwóch specjalności: Rytmika oraz Dyrygentura Chóralna. Ukończyła roczne Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Summer Course w Mozarteum University’s Orff Institute w Salzburgu. Po ukończeniu studiów pracowała w Ognisku Muzycznym w Mysłowicach jako nauczyciel muzyki oraz nauczyciel rytmiki w Przedszkolach w Czechowicach-Dziedzicach i Mysłowicach.
Obecnie jest pedagogiem i dyrygentką w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 
w Katowicach.  Prowadzi rytmikę w klasach I – III oraz w klasach starszych, a także jest dyrygentem szkolnej orkiestry mieszanej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. St. Moniuszki w Katowicach. Jest nauczycielem rytmiki, techniki ruchu, improwizacji fortepianowej 
i zespołu rytmiki. Przez ostatnie dwa lata była dyrygentem chóru dziewczęcego Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz trzynaście lat prowadziła chór parafialny w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Tychach.
Jej działania pedagogiczno-artystyczne obejmują realizację interpretacji ruchowo-przestrzennych muzyki, opracowywanie instrumentacji utworów, komponowanie utworów chóralnych oraz  własne projekty autorskie. Otrzymała stypendium z Fundacji Carla Orffa na Special Course 2014/2015 „Advanced Studies in Music and Dance Education – Orff Schulwerk” 
w Mozarteum University’s Orff Institute Salzburg w Austrii, który ukończyła w czerwcu 2015 roku.
 
 
Copyright ©2018 SPiMR, All Rights Reserved.